Tri primera korišćenja Conditional Formatting

Conditional Formatting  se nalazi u kartici Home, grupa Styles.

Pomoću ovog formatiranja možete da različite tipove podataka obeležite na mnogo načina. Moguće je da obeležite vrednosti koje su manje, veće, jednake ili se nalaze u opsegu nekih vrednosti, ćelije koje sadrže neki tekst itd..

Data bar

Data bar je po mom mišljenju jedan od zanimljivih i korisnih načina da označite svoje podatke. Idite na Data bar potom na More rules tada vam se otvara prozor kao na slici naniže:
Kod dela Type po default-u je postavljeno Automatic, ali možete da stavite da oblast koju posmatra Excel bude: 
najniža i najviša vrednost u opsegu, procenti, percentili, formula (ovde je potrebno da se unese formula) ili broj (ovde je potrebno ručno uneti broj)
Jedna vrlo korisna i praktična opcija je Show Bar Only. Kada štiklirate opciju ostaće vidljivi samo bar-ovi.
U delu Bar Appearance možete da menjate izgled bar-a dok u delu Bar Direction možete da odredite u kom smeru će ići bar. Još jedna vrlo interesantna opcija u ovom delu je Negative Value and Axis. Pomoću nje možete da formatirate na način koji želite vrednosti koje su negativne.

A date occurring

Pomoću ove opcije možete da obeležite odgovarajuće datume. Na primer, ako vodite nekoliko projekata i želite da vam se na neki način istaknu oni datumi u nedelji kada se završavaju određeni projekti, onda je potrebno sledeće: 

Prvo da obeležite kolonu sa datumima. 
Potom idete na Conditional Formatting -> Hightlight Cells Rules ->  A date occurining. 
Otvara vam se prozor kao na slici naniže.
Iz padajuće liste izaberite This week, a pored toga izaberete format teksta koji želite (na slici iznad je stavljen format Light Red Fill with Dark Red Text). Na slici ispod je prikazano kako bi to trebalo da izgleda.
Icon sets 
 

Icon sets  je jedna od alata za obeležavanje koja može lepo da se iskoristi. Na primer, želimo da uporedimo prodaju za dva perioda (na primer godina 2017. i 2018.) I da pomoću znakova kao što je Icon sets pokažemo da li je došlo do rasta ili do pada. Na slici naniže su prikazani podaci koje koristimo.
U koloni pored prvo ćemo sračunati razliku. Potom ćemo obeležiti tu kolonu. Nakon toga Conditional formatting – Icon Sets – More Rules. I otvara se prozor kao na slici naniže.
Sada treba da se izabere sledeće:
Icon Style – izabrati ikonice koje vi želite da budu prikazane
Show Icon Only – čekirati ovu opciju
Type – izabrati broj 
Izabrati >0  kada da bi se prikazalo da je rezultat bio pozitivan
Izabrati >= 0  kada nije došlo do promene rezultata.
I evo kako na kraju bi to trebalo da izgleda
Veliki pozdrav do narednog posta!
Tri primera korišćenja Conditional Formatting

Leave a Reply

Scroll to top