Šta znače najčešće greške koje pravimo u Excel-u

U narodu se kaže “ Ko radi, taj i greši!”. Najbrže ćete naći grešku u vašem file-u, ako znate šta znači. U nastavku slede najčešće greške u Excel-u i njihova značenja.

 

#VALUE!

Ova greška nastaje kada se u funkciji ili formuli koriste neodgovarajući tipovi podataka. Najjednostavniji primer je sabiranje ćelija gde je u jednoj broj, a u drugoj tekst.
 

 

#DIV/0!

Razlog zbog kojeg nastaje ova greške je deljenje broja sa 0 ili praznom ćelijom.
 

#NAME?

Ova poruka nastaje kada nije dobro upisan naziv funkcije koju želite da koristite.
 

#REF!

Ova greška znači da postoji greška u refernci. Ona može da nastane:
1) zbog toga što ste  obrisali sadržaj iz neke ćelije koju ste potom koristili u funkciji,
2) funkciju koju ste koristili na jednom mestu ste kopirali negde drugde, a niste izmenili opseg na koji se odnosi.
 

#N/A

 
Doslovni prevod ove greške znači ,,nije dostupno”. Do ove greške može da dodje ako funkciju koju ste koristili za računanje ili traženje, ne može da dodje do rezultata.
 
Primeri:
 
1) U funkciju VLOOKUP ste za argument range_lookup stavili FALSE (dakle da bude tačan rezultat), medjutim tačan ne postoji za selektovani opseg.
 
2) Koristite kombinaciju funkcija INDEX i MATCH: #N/A se pojavljuje jer MATCH ne može da locira lookup_value u zadatom nizu (lookup_array).
 

Greška tipa #########

Ovo je takozvana lažna greška. Ove silne tarabe samo pokazuju da u ćeliji nema dovaljno prostora da se vide svi podaci, pa je potrebno da se raširi kolona.

 

Lek za sve greške

 
Najbolji načini da pronadjete gde se pojavila greška je da koristite:
 
Prvi način:     
Help (to je jedna od opcija do koje možete doći klikom na mali znak uzvika koji stoji pored imena greške) 
 
Drugi način:
Idite na tab Formulas, pa na Evaluate Formula 
 
 
Veliki pozdrav do narednog post-a!
Šta znače najčešće greške koje pravimo u Excel-u

Leave a Reply

Scroll to top