Počni da koristiš kombinovani chart – Combo Chart

Da li ste nekada imali zadatak da napravite grafik za prodatu količinu i prosečnu prodajnu cenu? Ako ste pokušali da napravite, videli ste da Bar Chart, Column, Pie, Line Chart tu nikako ne prolazi. Rešenje se nalazi u Combo Chart-u. 
 
Evo jednog primera u nastavku:
Klikom na Insert izaberite Chart. U verzijima Excel-a iz 2010, 2013, 2016 opcija za Chart se nalazi kao na slici naniže (male su razlike između prethodno pomenutih verzija, na slici je verzija iz 2016).                                         Crvenim kvadratićem sam obeležila Combo Chart.

 

Potom izaberite Create Custom Combo Chart. Otvara se prozor kao na slici ispod:

 

U delu Chart Type birate kako će izgledati izabrane vrednosti. Takođe izaberite za koje vrednosti će postojati još jedna osa (Secondary Axis). Na kraju to izgleda ovako:

Uz malu doradu u okviru Format Data Series, grafik može da izgleda i ovako:

Za korišćenje Combo Box-a nije uvek neophdno da imate dva tipa podataka (prodata količina i cena, prodajna vrednost i visina temperature itd.) čije se vrednosti mnogo razlikuju. 

Combo Box može da se koristi kada imate tri tipa podataka (na primer: prihod, dugovanja, ušteđevina) čije vrednosti ne odskaču previše jedna od druge.                                                                                                                                                Evo kako to može da izgleda:

Počni da koristiš kombinovani chart – Combo Chart

Leave a Reply

Scroll to top