Par alata za lepši dizajn Pivot tabele

Velika sam pristalica lepog dizajna. Prezentacija podataka u bilo kojem formatu dobija bolji smisao uz dizajn koji omogućava da odmah uočite ono što je relevantno. Tema u ovom post-u je nekoliko alata za lepši izgled Pivot tabela.
 
U okviru tab-a za Design koji se otvara svaki put kada kreirate Pivot tabelu nalazi se PivotTable Styles. On je podeljen u tri kategorije: Light, Medium i Dark.
Ja se uvek opredeljujem za template koje se nalaze u okviru Medium, tačnije Pivot Style Medium 9,10 ili 11.
I evo ga na slici naniže primenjen na jednu Pivot tabelu.
 

Banded Rows i Banded Columns

Ove dve opcije, zavisno od Pivot Table Style (neki od njih imaju po default-u neku od ove dve opcije) koje koristite omogućavaju da se ili ispod redova (Banded Rows) ili kolona (Banded Columns) podvuče linija ili  umesto linija da se za svaki drugi red odnosno kolonu postavi malo svetlija nijansa. U nastavku slede dva primera da bude jasnije.

Primer sa linijom

 
Primer sa svetlijom nijansom
 
 

Blank Rows

Ova opcija omogućava da se doda jedan prazan red između redova. Ponekad jedan prazan red omogućava bolju preglednost tabele.
 

Report Layout

Postoje tri izgleda koje podržava Report Layout:
  1. Compact Form 
  2. Outline Form
  3. Tabular Form
Compact Form-a predstavlja da kažem skupljeniji oblik tabele i time ne ostavlja puno prostora unutar nje. 
 
 
Outline Form-a predstavlja malo širi oblik tabele. Za razliku od prethodne forme, ovde se dodaju još dve kolone sa nazivima (u primeru sa slike to su: Region i District)
 
 
Radi bolje preglednosti, ovde bi se mogla dodati opcija Repeat All Item Labels, koja omogućava ponavljanje elemenata iz prve kolone (u primeru je to Central, East, West).
 
Opcija Repeat All Item Labels se nalazi ovde.
 
 
Evo i kako bi to izgledalo.
 
Tabular form-a izgleda na isti način kao i Outline form-a. Međutim, jedina razlika je u tome da se Subtotal-i u ovoj formi mogu nalaziti samo na dnu grupe.
 
Veliki pozdrav do narednog posta-!
Par alata za lepši dizajn Pivot tabele

Leave a Reply

Scroll to top