Nekoliko saveta za brži rad u Excel-u

Šta god da radimo u Excel-u, želimo da uradimo što brže i u što kraćem vremenskom periodu. Evo nekoliko saveta kako to možete i da učinite.

Savet br.1

Da li ste primetili da kada svaki put pritisnete Enter kursor se pomera na dole? Ako unosite veliku količinu podataka u velikoj tabeli zgodnije bi bilo da se kursor pomera u desno, zar ne? E pa i to je moguće.

Kako to?

Ideš na File -> Options ->Advanced, potom u okviru opcije Editing Options ispod opcije After pressing Enter, move selection postoji Directions i tu možete da izaberete da se kursor pomera levo, desno, gore ili dole (Left, Right, Up, Down).  Objašnjenje na slici 🙂

Savet br.2

Format Painter je veoma koristan. On omogućava da prekopirate isti format koji ste već kreirali.

Gde se može naći?

Home->Clipboard ->Format Painter

Savet br.3

Najbrži način da se od formata 100000 dodje do formata 100.000,00 je kombinacija na tastaturi:

Ctrl + Shift +1

Savet br.4

Koristite Paste options! Jedna od jako korisnih opcija je Transpose, pomoću koje možete da zamenite mesta redovima i kolonama.

Savet br.5

Dodajte potreban red ili kolonu za manje od minut korišćenjem sledećih kombinacija prečica:

  • Red: Za obeležavanje reda pritisnite Shift + Space, a potom pritisnite Ctrl+ +
  • Kolona: Za obeležavanje kolone koristite  Ctrl + Space, a potom  pritisnite Ctrl+ +

Veliki pozdrav do sledećeg posta!

Nekoliko saveta za brži rad u Excel-u

Leave a Reply

Scroll to top