Napravi Custom format

Da biste napravili svoj format idite na Format Cells -> Numbers -> Custom

#Brojevi

Hajde da formatiramo brojeve na neki naš specijalan način.

Ako je broj pozitivan da stoji “+” pa u zagradi odgovarajući broj, ako je negativan da stoji “- ” pa u zagradi broj i ako je nula onda da stoji “-“.

Pre nego što ovo napravimo, hajde da pogledamo jedno pravilo.
Neka opšta formula kada pravite svoj format broja izgleda ovako:


                                                        pozitivan broj;negativan broj;nula

1) Sa “;” razdvajate format
2) Uvek s leve strane ide pozitivan broj, pa negativan broj, pa nula.

Ovako treba da izgleda:

Ispod Type unesite:
                                   +(#);-(#);-

Ova taraba  #  označava broj

Ako dok kreirate format stanete na neki broj ispod Sample se pojavi broj onako kako bi trebalo da izgleda.              Na slici ispod se nalazi izgled kreiranog formata.

 #Datumi

Kako da postavite da format datuma tako da ide prvo godina, pa mesec i dan?

Idite u Format Cells -> Custom
Ispod Type unesite  yyyy.mm.dd.

I to je to!

Napravi Custom format

Leave a Reply

Scroll to top