Kako razdvojiti tekst iz jedne u više kolona

Da li Vam se dešava da kada preuzimate podatke iz nekog  softvera oni izgledaju tako su  smešteni u jednoj koloni, pa treba da ih razdelite?

 

Ili ako imate neki CSV file (Comma Separated Values) na primer pa je sadržaj najčešće u jednoj koloni odvojen zarezima. Da biste rasporedili tekst u više kolona potrebno je da koristite opciju Text to Columns, koja se nalazi u kartici Data.


U nastavku sledi primer i kratki tutorijal…

U ovom Excel file-u nalazi se prodaja kompanije XYZ u Francuskoj. Međutim svi podaci su smešteni u jednoj koloni.

Korak 1

Obeležite celu kolonu tako što ćete se kursorom pozicionirati na vrh kolone, a potom crnom strelicom označite celu kolonu.

Korak 2

Idite na karticu Data, a potom izaberite opciju Text to Columns.

Korak 3 

Nakon toga se otvara sledeći prozor za dijalog:

Korak 4

Ono što razdvaja reči u našoj koloni je zarez tako da je potrebno da čekiramo prvu opciju.

Potom idemo na Next.

Korak 5 

Nakon toga, otvara se sledeći prozor:

U našem primeru je čekiran zarez, međutim ako kod vas tekst nije razdvojen zarezom, onda možete čekirati druge opcije kao na primer: Tab, Semicolon (;), Spece ili neki drugi karakter koji vi unosite (Other). 

U prozoru Data preview možete videti kako će izgledati vaš Sheet. Potom pritisnite Next.

 

Korak 6

U ovom koraku otvara se sledeći prozor:

Ovde se obavlja formtiranje kolona. Foramt može da bude: General, Text, Date (kod datuma možete da podesite da li će format biti dan, mesec, godina ili godina, mesec, dan, i tu postoje sve moguće kombinacije na tu temu). 

 

Za formatiranje drugih kolona potrebno je da kliknete na neku od kolona u Data preview- a. 

I sada možete da pritisnete Finish .

 

Sada je potrebno da sačekate par sekundi da Excel to sve podeli (naravno dužina čekanja zavisi i od broja redova koji imate u file-u).

 

I evo na kraju to izgleda ovako:

Veliki pozdrav do narednog posta!

Kako razdvojiti tekst iz jedne u više kolona

Leave a Reply

Scroll to top