Kako najbolje koristiti Column Chart i Bar Chart?

Column Chart i Bar Chart su tipovi grafikoni koje najčešće koristimo. 

Intuitivno većina nas ih koristi kada želi da poredi:

  • po kategorijama
  • po vremenskoj dimenziji

Vrlo su jednostavni za korišćenje, međutim Bar i Column Chart imaju i svoje podtipove. U ovom post-u ću prikazati primere sa komentarima.

Clustered Column 

Koristi se za poređenje vrednosti jedne ili više kategorija kada redosled nije toliko važan.

Na primer plate, prodata količina, prihod…
U nastavku nekoliko kreiranih primera:

Prodaja 8 proizvoda gledano po polu (muški, ženski):

Evo jednog grafikona koji prikazuje gradsku populaciju u nekim zemljama SAD:

Uh ovaj grafik Citizen Population ne deluje loše, ali rekla bih da na prvi pogled nije baš pregledan.

U principu kada pravite grafik i ako vam na prvi mah ne deluje pregledno i jasno o čemu se radi, onda odmah menjajte! 

Clustered Bar

Tako da u slučaju grafikona Citizen Population, umesto Column Chart-a, najbolji bi bio Bar Chart:

Uh, sad mislim da je bolje. Neki moj zaključak je da kad god vam je važno da nešto sortirate po veličini i kada imate dosta dugačak tekst za label onda je najbolje rešenje Bar Chart.

Stacked Column 

Koristi se :
  • za poređenje nekih elemanata u jednoj celini
  • da pokaže kako su se elementi celine menjali kroz vreme.                                                                                                                   U nastavku se nalazi grafik koji prikazuje kako se kretao prihod po proizvodu i njegov udeo u kvartalu.

Stacked Bar

Stacked Column ima i svoju verziju kao Stacked Bar.
Evo jednog primera Stacked Bar-a koji prikazuje broj ljudi koji su glasali i oni koji nisu glasali.

Još jedan dobar primer korišćenja Stacked Bar-a je prikazivanje rezultata ankete.

100% Stacked Column (Bar)

Primena 100 % Stacked Column (Bar) je ista kao i kod Stacked Column (Bar) samo što se kod ovog grafikona koristi procentualni prikaz.
Kako najbolje koristiti Column Chart i Bar Chart?

Leave a Reply

Scroll to top