Excel dodaci i druge applikacije

Kreirajte puno sličnih Word dokumenata putem Excel

Dešava li vam se da u puno Word dokumenata treba da unesete iste tipove podataka kao što su Ime, Prezime, adresa, mail  itd.? U principu najčešće tipovi dokumenta su ugovori, dopisi, obaveštenja itd. Većina nas onda otvara dokument po dokument i lagano unosi odgovarajuće podatke gde treba. Međutim postoji brži način kako to da učinite! […]

Scroll to top