Brže kretanje po Sheet-ovima

Dok radim često imam situaciju da moram da se krećem kroz gomilu sheet-ova koje sam kreirala. 

Imajući u vidu da živimo u svetu gde uvek težimo da uradimo stvari brže, evo kako možete da učinite za pomenutu situaciji:

Na slici iznad je prikazan Excel file sa velikim brojem Sheet-ova.
Očigledno je da ne mogu da se vide svi. Za pristupanje nekom od njih koji se ne vidi bi trebalo da se pritisnu tri tačke dok se ne dodje do onog koji vam je potreban. 
 
Ali, za brži ulazak na odredjeni Sheet potrebno je da desnim klikom pritisnete na prostor izmedju 2 strelice (na slici je obeležen crveni krstić). I voila! 
 
Dobija se prikaz svih Sheet-ova koji postoje u otvorenom Excel file-u. Za prelazak na neki od njih dovaljan je desni klik na željeni Sheet i tu ste!
P.S.  Za upotrebu ove prečice bilo bi zgodno da svaki Sheet ima svoj naziv.
Brže kretanje po Sheet-ovima

Leave a Reply

Scroll to top