Automatizuj pronalaženje razlika u dve kolone u Excel-u

Situacija je sledeća:

Imam dve kolone i u njima brojeve faktura. Želim da vidim koji su to fakture koje postoje u drugoj koloni, a nemam u prvoj, pri čemu im raspored nije identičan.

U okviru tab-a Home pronđem Conditional Formatting. Obeležim prvu kolonu i pokrenem Conditional Formatting. U okviru Conditional Formatting-a izaberem New Rule a tu odaberem opciju Use a formula to determine which cells to format.

Sada je potrebno da kucamo sledeću formulu:

Da pojasnim, formulu:
Opseg $F$6:$F$15 predstavlja drugu kolonu,
a ćelija D6 je iz prve kolone (ćelija NE SME da bude zaključana)

Sad je potrebno da izaberem format pritiskom na dugme Format…

Izaberem Fill i crvenu boju.

I sad pritisnem OK i otvara se sledeći prozor..

Sada je potrebno ponovo ići na OK i evo našeg rezultata.

U drugoj koloni nedostaju fakture: 20-350-29, 20-350-46 i 20-350-12.

Pozivam vas da mi pišete koji su to najčešći problemi sa kojim se ti susrećeš na poslu!

Automatizuj pronalaženje razlika u dve kolone u Excel-u

Leave a Reply

Scroll to top