6 najčešćih načina kako koristimo čuvene PIVOT TABELE

Čuvene pivot tabele! Mogu se sa njima napraviti takvi dobri pregledi, pa sam zato htela da vam prikažem najčešće formate pivot tabela:

#Format 1

Napraviti pregled prodaje (u količinama) po proizvođaču i regionu – sumarno. Evo kako to izgleda:

#Format 2

Napraviti prosečnu prodaju (u količinama (Units))  po proizvođačima dodajući i vremensku dimenziju.

Kada imate datume Excel sam grupiše mesece u godine.
 
 
#Format 3
 
U trećem formatu imamo sledeći zadatak: Potrebno je da se prikažu razlike u prihodu po kategorijama u odnosu na prošlu godinu 
 
 
#Format 4

Sada je zadatak da prikažemo prihod po kategorijama sumarno, ali pritom i da prikažemo odgovarajući rang (od najvišeg do najnižeg iznosa).
 
#Format 5

Sada sledi prikaz prihoda: horizontalno po regionu, a u okviru njega po distriktu, a vertikalno po kategoriji.
 
 
# Format 6

U ovom formatu se prikazuje procentualno prihod po regionu u odnosu na države (Njujork i Teksas).
 
 
Koji je vaš najčešći format tabele?
6 najčešćih načina kako koristimo čuvene PIVOT TABELE

Leave a Reply

Scroll to top