3 ključne stvari uz koje odlično štampaš Excel tabele

U ovom post-u slede ideje i prečice za štampanje:

#Izazov 1 – Jedna tabela na jednom listu
zadnji post - tabela

Tabela iznad ima 1.413 redova. Ukoliko želimo da sve kolone stanu na jedan list i idete na Page Layout,              potom u opciji Scale podešavajte procenat, sve dok ne vidite da su sve kolone stale na jedan list.

Gledajte na Print Preview. Ova opcija se otvara kod poslednjih verzija Excel-a svaki put kada idete na štampač

#Izazov 2 – Zaglavlje tabele se ponavlja na drugim stranama
 
Kako tabela ima 16 strana, na već drugoj strani se ne vidi zaglavlje tabele.                                                                                       Bilo bi dobro da na svakoj strani ostane i zaglavlje.                                                                                                                                           Da biste to uspeli idite na: Page Layout, pa izaberite Print Titles

Otvara se onda sledeći prozor:

Izaberite Rows to repeat at top i obeležite na Sheet-u prvi red.

Izazov 3 –  Kako da se doda naslov dokumenta i broj strana?

Ako nekome odnosite odštampam Excel file ili je možda vama lakše da znate šta ste štampali, onda možete da dodate i naslov dokumenta.                                                                                                                                                                                        Evo kako : Idite na Page Layout, i potom na malu strelicu (obeleženo je na slici crvenim kvadratićem)

Otvara se prozor Page Setup gde treba da izaberete Header/Footer.

Za Header pritisnite Custom Header. Sada se otvara prozor:

Možete da unesete tekst, datum, vreme, sliku, broj stranica ili link ka nekom file-u.

Iste te opcije imate i za Footer:

Sada kada štampate možete lako da vidite šta ste odštampali.

3 ključne stvari uz koje odlično štampaš Excel tabele

Leave a Reply

Scroll to top